paragraf_litenLurer på lovligheten rundt de følgende stoffene, ettersom de ikke er oppført på noen lister og derivatbestemmelsen—såvidt jeg har forstått det—er inaktiv. *-MET 4-AcO-DMT 5-Meo-DMT *-DIPT *-MIPT 2C-* (unntatt 2C-B) *-nBOME Har f.eks. tollen lov til å stoppe disse stoffene ved innførsel?

Mann, 18 år fra Hordaland

Gjeldene regler sier at alle stoffer med psykoaktivt potensiale (ruspotensiale) omfattes av legemiddelloven. Man må dokumentere (med resept eller på annen måte) at man har lov til å innføre det legemiddelet det gjelder. Det som vanligvis skjer, når man ikke har gyldig dokumentasjon og slike varer oppdages av tollvesenet, er at de sender det i retur.

Legg igjen en kommentar