Hva kan skje om man sniffer som gravid? Som for eksempel lim, bensin o.l

Kvinne, år fra

Det finnes foreløpig ikke noe sikker kunnskap på hva som skjer om mennesker sniffer under svangerskap, men erfaringer fra forsøk med dyr tyder på at det gir forhøyet risiko for misdannelser og skader på fosteret. Du kan lese mer om sniffestoffer her.

Legg igjen en kommentar