Etter nylige hendelser har jeg sterk mistanke om at min eks-samboer røyker hasj når han har barna hos seg. hvis barna er passive hasjrøykere, vil dette kunne påvises i en urinprøve av dem? de er også unaturlig mye syk med hoste og irriterte slimhinner etter pappaukene…… er veldig bekymret…..

Kvinne, 28 år fra Troms

I teorien er det mulig å påvise THC (virkestoffet i hasj) i urin hos mennesker som har vært utsatt for passiv røyking. Men i praksis skjer det så å si aldri fordi det krever opphold i så små og røykfylte rom at få ville orke å oppholde seg der med mindre de var bevisstløse. Men passiv røyking, både av hasj og vanlig tobakkrøyk vil kunne gi irriterte slimhinner og hoste.

Hvis du er bekymret for omsorgsevnen til din eks når barna er hos han, kan det være lurt å ta en samtale med barnevernet om dette. Du kan få generell informasjon om prosedyrer og fremgangsmåter på barnevernet.no. Du finner også informasjon på vår artikkel om barnevern.

Legg igjen en kommentar