viss mann tar ecstacy, kan man sjå symptomer for overdose?

Mann, 17 år fra Møre og Romsdal

Først en definisjon av overdose: Med overdose menes bevissthetsnedsettelse (du kan bli slapp/besvime) og redusert respirasjonsfrekvens, eventuelt respirasjonsstans (du puster sakte og svakt, evnt slutter å puste).

Ecstasy har både en hallusinogen virkning og en stimulerende virkning.

Hallusinasjoner (sansebedrag) oppstår sjelden ved lave doser, men ved økende doser vil de hallusinogene egenskapene bli mer dominerende, og risikoen for forvirringstilstander øker. Bruk kan gi syns- og hørselshallusinasjoner, og forfølgelsestanker. Andre ubehagelig følelse av panikk og angst kan også forekomme. Angst og panikk kan resultere i ukontrollerte handlinger, og påfølgende alvorlige skader og i noen tilfeller få dødelig utfall.

Hjerteforstyrrelser og økt kroppstemperatur er en fare ved ecstasybruk. Ecstasy gir raskere puls, høyere blodtrykk, økt kroppstemperatur og muskelspenninger som kan føre til alvorlig oppheting, hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt og hjerneblødning.

Fysisk aktivitet bidrar også til økt kroppstemperatur og dehydrering, noe som øker risikoen for farlige virkninger ytterligere. Det har forekommet dødsfall på grunn av heteslag med feber opp i 43 grader celsius, også etter inntak av vanlige rusdoser. Samtidig inntak av vann kan begrense uttørkingen og opphetingen noe. På den annen side kan for stor væsketilførsel resultere i for lavt innhold av salter i blodet, noe som kan gi bevisstløshet, kramper og livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Legg igjen en kommentar