Hva er konsekvensene av å få i seg 50 mg vallergan ( Alimemazintartrat), 200 mg marzine (syklizinhydroklorid), 500 mg kodein (væskeform) + alkohol. Hvis jeg ikke dør, vil det få kroniske/varige konsekvenser for kroppen min?
Mann, 19 år fra Rogaland

Blandet med alkohol, kan det faktisk være overdosefare.Toksisk dose for kodein er 7-14 mg/kg peroralt hos voksne uten tilvenning kan være dødelig. Hvis du veier 80 kilo kan doser fra 500 mg være dødelig. Samtidig inntak av andre rusmidler/legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet, for eksempel alkohol, vil øke toksisiteten av kodein. Vallergan og Marzine vil være med å øke risikoen for overdosering. Det er neppe kroppen din som ev. får varige skader av dette, men havner du i koma er det risko for hjerneskade.

Hvis du spør om dette fordi du, eller noen du kjenner, tenker på selvmord vil vi anbefale å søke hjelp. Mental helse er en hjelpetelefon for mennesker i krise, de har døgnåpent og kan ringes på tlf 116 123.

Legg igjen en kommentar