Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Weedrøyking og legebesøk

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Jeg har røyket marijuana og hasj fast i ca 5 måneder, og nå frykter jeg at jeg har streptokokker i halsen og vurderer å ta et legebesøk. Det som holder meg igjen er at jeg er redd for at legen skal finne ut om dette og fortelle det til mine foreldre. Hvis jeg må ta blodprøver, kan man se det hvis det er over 24 timer siden sist jeg røyket? Hvis legen på en aller annen måte finner ut dette, holder taushetsplikten i sånne tilfeller?

Kvinne, 16 år fra Oslo

Hvis du går til legen for å undersøke om du har streptokokker, vil de ikke teste deg for rusmidler. Og det er uansett slik at du har rett til å få vite hva du skal testes for og hvorfor. Legen har ingen rett til å teste deg for rusbruk uten grunn. Hvis det allikevel skulle vise seg at legen på en aller annen måte finner ut dette, blir det et spørsmål om legens taushetsplikt. (Men som sagt, dette trenger du ikke bekymre deg for.)

Generelt om taushetsplikten for helsepersonell.
Taushetsplikten for helsepersonell opphører hvis du f.eks. opplyser din behandler om at du skal begå et alvorlig lovbrudd eller hvis du vurderes som i fare for å ta ditt eget liv. Hvis man er under 18 år og bor hjemme så har helsepersonell også plikt til å underrette barnevernet dersom de har grunn til å tro at du blir mishandlet hjemme eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Hvis taushetsplikten settes til side, har pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt. Taushetplikt overfor foreldre opphører også dersom det er fare for liv eller alvorlig fare for helse hos barn og ungdom. Du kan lese om dette i pasientrettighetsloven.

Hvis du leser § 3-3. og § 3-4. får du den informasjonen du er ute etter. Helsepersonell har altså taushetsplikt for alle over 12 år. Når barn/ungdom er mellom 12 og 16 år, kan helsepersonell gi opplysninger til foreldre når det vurderes som viktig. Når ungdom er over 16 år, kan ikke helsepersonell gi opplysninger til foreldre. Det er altså ikke nødvendig for en ungdom over 16 år å gjøre helsepersonell oppmerksomme på at de ikke ønsker at foreldre skal ha opplysninger. Helsepersonell har IKKE lov til å gi informasjon til foreldre, med mindre ungdommen selv samtykker til dette. Unntak gjelder i helt spesielle situasjoner der ungdommen ikke er i stand til å ivareta egne interesser, f.eks. fare for selvmord elelr psykose, eller hvis foreldre trenger informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret.

Du finner også informasjon om taushetsplikt i Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.