Jeg har en venn som skulle inn i militæret nå for ikke så lenge siden. Dum som han var spiste han litt special brownies, med hasjis før han dro på inntak. Han måtte jo selvfølgelig levere urinprøve hos militæret. Han sier at han fikk i overkant av 4000 i bot?! Det reagerte jeg litt på, fordi jeg vet at det er ulovlig å være i besittelse, men at det er ulovlig å ha det i blodstrømmen, visste jeg ikke. Fikk han bota fordi han gjorde det i militæret, eller kan politiet straffe deg for å ha røkt/spist hasjis?

Mann, 20 år fra Sør-Trøndelag

Det å ha hasj i kroppen anses som tydelig indikasjon på bruk av stoffet, og kan derfor gi straffereaksjoner. Så vidt vi skjønner hadde kameraten din brukt hasj før sesjon, det vil si at han ikke var i militæret da stoffet ble inntatt. Han fikk bot fordi han hadde utført en strafbar handling, ikke fordi denne ble begått i militæret. For øvrig har forsvaret klare rutiner for anmeldelser ved tilfeller av narkotikabruk, straffereaksjonen som følger er i henhold til norsk lover. Dersom du er yrkesmilitær gjelder egne rutiner.

Utdrag fra straffelovens § 162:
«Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 
Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.»

Grensen for hva som betraktes som en grov narkotikaforbrytelse går kvantummessig ved ca 1 kg for cannabis.

Om det imidlertid kun dreier seg om erverv og oppbevaring uten sikte på videre omsetning, og det er snakk om under 10-15 gram cannabis, kan det være aktuelt med et forelegg (i praksis en bot). Forutsetningen er at man innrømmer straffeskyld og godtar at man ilegges en bot for forholdet.

Legg igjen en kommentar