Hvilke tiltak finnes for å forebygge rusmisbruk hos ungdom i dag? fungerer disse ja eller nei? og hvorfor?
Kvinne, 18 år fra Rogaland

Det finnes mange tiltak for å forebygge utvikling av rusmiddelmisbruk rettet mot ungdom i Norge. Noen på nasjonalt plan (f.eks. i læreplaner på skolen) og noen lokale (f.eks. lokale idrettslag som driver forebyggende arbeid). Om disse fungerer er vanskelig å svare på, vi vet jo ikke hvor stor bruken av rusmidler hadde vært hvis det ikke ble drevet forebygging. Hvis du trenger informasjon om dette i forbindelse med en skoleoppgave vil vi anbefale deg å gå inn på våre hjemmesider om skoleoppgaver. Der kan du få noen gode tips. Forebygging.no har også mye bra informasjon om forebyggingsarbid på sine sider. Hvis dette er noe du har lyst til å snakke med oss om er du også velkommen til å ringe oss hver dag kl 11-19.

Legg igjen en kommentar