subutex_litenNår en Temgesic er på 0,4 mg og en Subutex er på 8 mg, er det da mulig å dele Subutexen opp i en bit tilsvarende en Temgisic. Altså dele Subutexen i 20 biter?

, år fra

Ja det er mulig. Men det vil bli veldig små biter og vanskelig å lage 20 like deler. Hvis du vil, kan du lese mer om Temgesic her og Subutex her.

Legg igjen en kommentar