Hei, Er det mulig å kombinere 1stk 25mg postafen tablett med 2stk 500mg paracetamol tabletter?
Mann, 27 år fra Hordaland

 Det vil neppe være spesielle problemer forbundet med å kombinere disse. Det er allikevel greit å huske at paracetamol ikke bør brukes over lengre tid, da det kan skape leverproblemer. Postafen kan du bli trøtt/døsig av. Altså: det er ikke så farlig med denne blandingen en gang, men det er ikke anbefalt å gjøre det ofte/mye.

Her er informasjon fra pakningsvedleggene til Postafen og Paracet:

Dersom du tar for mye Postafen:

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel.

Symptomer på overdose kan være endringer i pupillene, rødming i ansiktet, munntørrhet, oppstemthet, hallusinasjoner, krampeanfall, plager med stive muskler, ustøe eller skjelvende bevegelser, problemer med balanse- og koordinasjon, skjelving, psykoser, høy kroppstemperatur, høyt blodtrykk, raske hjerteslag og forstyrret hjerterytme.

Hos voksne kan overdosering virke dempende på sentralnervesystemet og gi symptomer som døsighet, koma, oppstemthet, krampeanfall eller depresjon etter anfall. Hos små barn kan overdosering virke stimulerende på sentralnervesystemet. Alvorlig forgiftning hos barn og voksne kan føre til hevelser i hjernen, dyp koma, nedsatt pustefunksjon, hjerte- og lungesvikt og dødsfall. Her er det mer info om Postafen >>

Dersom du tar for mye Paracetamol:

Ved overdosering av Paracetamol, kan det oppstå leverskade. I alvorlige tilfeller livstruende leverskade. Med overdose menes ca. 6 – 10 ganger høyere dose enn anbefalt. Inntak av over 10 g paracetamol til voksne gir stor risiko for leverskade. Symptomer kan først komme etter 2 døgn eller mer. Det er derfor av største betydning at motgift gis så tidlig som mulig hvis alvorlig leverskade skal kunne forhindres.

Som du leser ovenfor kan det være svært farlig å ta overdose på disse medisinene. Vi anbefaler at du følger henvisningen som står på pakken. Her er mer info om Paracet >>

Legg igjen en kommentar