keyHei. Hvordan skal en gå frem i en sak som dette. Hørte og fikk bekreftet at mor til mine barn ruser seg. Det har vært mistanke om ritalin, men fikk «bekreftet» senest i går at det var heroin i bildet. Tragisk sak, men har vist seg når jeg er på besøk at hun er fraværende, rast 15-20 kg på 3-4 uker, selmordstanker,bryr seg ikke om ting,barna og utrolig deppresiv. Mange tegn på at noe ikke er som det skal være. Å ta det opp med henne er utelukket da hun bare blir sint. Men her kommer bekymringer for mine barn i bildet. Har på ingen måte at hun skal havne i vanskeligheter. Men noe er frykelig galt.
 

Mann, 40 år fra Møre og Romsdal

Du skriver ikke om dere har felles foreldreansvar, eller om dere har noen form for samværsordning. Barnas alder er også av betydning, for det handler om hvor avhengige de er av morens omsorg, tilsyn og hjelp, eller om de er så store at de klarer seg selv. Dersom dere har felles foreldreansvar, er det også din plikt til å beskytte barna og gi dem en trygg og god oppvekst. Du kan for eksempel la barna bo hos deg, og nekte mor samvær så lenge dine mistanker om misbruk av rus er til stede. Du kan også melde din bekymring til barneverntjenesten i kommunen, og be dem undersøke forholdene. Det er viktig å huske på at foreldre må ha barnas beste i fokus, og ikke «dekke over» hverandre på noen måte. Å melde fra til barnevernstjenesten, kan bidra til at eventuelle usunne forhold blir avdekket før det går for langt. Da kan også moren til dine barn får den hjelp hun trenger. Barn bør slippe å oppleve foreldrene i rusa tilstand. Det vil kunne gjøre dem utrygge. På barnevernet.no kan du lese mer om forskjellige fremgangsmåter ved bekymringsmelding, eventuelle tiltak og relaterte artikler.

Legg igjen en kommentar