Hvor mye Cipralex-piller kan tas før det blir overdose?
Kvinne, 26 år fra Rogaland

Her er informasjon fra Felleskatalogens omtale av Cipralex og overdosering (våre kommentarer i parentes):

Kliniske data er begrenset (det er ikke forsket mye på dette). I de fleste tilfellene er milde eller ingen symptomer rapportert. Fatale (dødelige) tilfeller er sjelden rapportert for escitalopram (virkestoffet i Cipralex) alene; i de fleste tilfellene er flere legemidler involvert. Doser på 400-800 mg escitalopram alene, er tatt uten alvorlige symptomer. Symptomer: Hovedsakelig relatert til sentralnervesystemet (fra svimmelhet og agitasjon til sjeldne tilfeller av kramper og koma), gastrointestinale (kvalme/oppkast) og hjerte-karsystemet (hjertebank og hjerterytmeforstyrrelser). Behandling: Intet spesifikt antidot (ingen motgift). Etabler og oppretthold frie luftveier, adekvat oksygenering og ventilering. Mageskylling og bruk av medisinsk kull bør vurderes. Mageskylling bør utføres så raskt som mulig etter oralt inntak. Overvåkning av hjertefunksjonen og vitale funksjoner sammen med generell symptomatisk behandling anbefales. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06A B10.

 

Legg igjen en kommentar