Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Ecstasy

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

ecstasy_litenHvor lenge varer vanligvis en ecstasy-rus? Er det vanlig/mulig at det kan komme en nedtur (angst, paranoia, depresjon) rett etter at rusen har gått ut, eller kommer denne helst etter noen dager? Kan ecstasy senke smerteterskelen eller endre opplevelsen av smerte? Er det andre risikoaktiviteter enn overdreven dansing og seksuell utlevelse som er vanlig under innflytelse av ecstasy? (Nå snakker jeg ikke om farene stoffet påfører kroppen/psyken, men om det svekker dømmekraften og øker tilbøyeligheten til å gjøre uoverveide ting som påvirket kjøring, voldshandlinger etc.?) Og er ecstacy et mye brukt dop blant unge i dag?

Kvinne, 21 år fra Oslo

Ecstasyrusen varer som oftest 4-8 timer, og virkningen kan deles inn i tre ulike faser.

OPPTUREN – en fase som vanligvis varer i 5-10 minutter, og kan være en tøff opplevelse. Kroppstemperaturen og hjerterytmen øker, og kan gi en varm følelse. Pupillene blir store, og det kan bli problemer med å fokusere. Det kan også oppstå en periode med forvirring som virker skremmende, og mange får panikk på dette stadiet. Noen opplever kvalme og brekninger.
TUREN – rusen varer som oftest 4-8 timer, og i den perioden kan man kan føle seg våken og opplagt, eller full av energi og interessert i folk og verden rundt seg. Sansene føles skjerpet, og alt oppleves positivt.
NEDTUREN – nedturen kan også vare i timer eller skje raskt og kan gjøre at man føler seg sliten og deprimert. Fordi kroppens energilagre tømmes vil man kjenne seg fysisk utmattet når effekten av stoffet avtar.

Angst, paranoia og depresjon kan komme både under og etter rusen, og varer oftest i få dager.

Ecstasy kan nok endre opplevelsen av smerte, men om smerteterskelen øker automatisk er nok tvilsomt. Ecstasy endrer sanseopplevelser generelt. Det forsterker noen og forminsker andre. Det er med andre ord veldig individuelt.

Andre risikoaktiviteter kan være så mangt. Ecstasy har det til felles med de fleste rusmidler at det gir:

  • Nedsatt kritisk sans / økt impulsivitet
  • Svekket feilkontroll. Feilkontroll er en hjernefunksjon som påser at det er samsvar mellom det man har tenkt å gjøre og det man utfører, samt evt. besørger oppretting

Risikoaktiviteter stemmer godt overens med ditt spørsmål om ecstasy svekker dømmekraften og øker tilbøyeligheten til å gjøre uoverveide ting. Svaret er ja. Et annet poeng er at mange kan bli redde eller få panikk og derfor gjøre ting de ikke har kontroll over.

Ecstasy var mest populært for 10-12 år siden. I Oslo var det en topp i år 2000. Da oppga 5,7 % av ungdom mellom 15 og 20 at de hadde brukt det. De nyeste tallene vi har funnet er fra 2008. Da oppga bare 1,5 % at de hadde brukt det. Altså synes det å være en nedgang i bruken av ecstasy i Oslo (og landet forøvrig). Her finner du mer statistikk. Vi vil til slutt anbefale deg vår brosjyre om ecstasy (pdf).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.