Hei. Hva metaboliserer Dexamfetamin ned til? Hva vil det komme fram som på en urinprøve? Amfetamin eller metamfetamin? Er det forskjell på om man er voksen eller barn? Takk for svar 🙂

Kvinne, 37 år fra Troms

Deksamfetamin vil gi utslag som amfetamin eller som deksamfetamin på urinprøve tatt i henhold til folkehelseinstituttets standardanalyseprogram. Metamfetamin har en noe annerledes kjemisk struktur enn amfetamin selv om virkningen er meget lik. (Deks-)amfetamin vil ikke kunne bli til metamfetamin i kroppen. Her utgjør ikke alder noen forskjell på resultatet.

Dersom du er interessert i å lese mer om dette anbefaler vi følgende sider https://legemiddelhandboka.no/Legemidler/59153 , https://www.slv.no/templates/InterPage16093.aspx ,
https://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage16033.aspx

Legg igjen en kommentar