sniffestofferEr det egentlig farlig? Blir bare litt dizzy av det. Er litt morsomt, men jeg mener, er det farlig?
Kvinne, 13 år fra Aust-Agder

Ja, det er farlig å sniffe. Sniffing av lim, maling, lakk, bensin, eller andre løsemidler kan gi en viss form for lystfølelse som kan minne om alkoholrus. Rusen varer bare i noen få minutter. Noen blir lystige, pratsomme og fantaserer. Motsatt kan man bli kvalm, man spytter mye, hoster og kroppen blir ukoordinert og sløv.

Sniffestoffer kan medføre akutte hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykksfall, noe som i verste fall kan føre til død. Dette har ikke nødvendigvis sammenheng med mengden inntatt rusmiddel. En akutt forgiftning vil ellers kunne vise seg ved bl.a. hoste, såre øyne, dobbeltsyn, lysømfintlighet og irritasjon i nese og svelg. Personen kan bli kvalm og kaste opp, evt. få diaré.

Store doser kan medføre kramper og bevisstløshet. Bruk av slike stoffer kan gi forvirring og fjerne hemninger, noe som igjen kan medføre risikoatferd og ulykker. Sniffestoffer setter seg ofte i klær og hår etter sniffing, og fordi stoffene er meget lett antennelige, er det fare for forbrenning dersom en etter sniffing prøver å tenne en sigarett.

Du kan lese mer om sniffing på Ung.no.

Legg igjen en kommentar