articles1. Omtrent hvor mange ungdommer snakker dere med i uken? 2. Hvilken aldersgruppe tilhører de som ringer dere? 3. Blir dere ringt opp av foreldre også? 4. Hva slags samtaler/spørsmål får dere oftest? 5. Hva gjør dere for å hjelpe unge som sliter med rusmisbruk?
Kvinne, 17 år fra Oslo
(Tittelen er tilpasset innholdet i spørsmålet. Admin)

1. Det er omlag 20 ungdommer som ringer oss per uke.

2. Aldersgruppen som ringer er fra 12 og helt opp  til over 80 år. Gjennomsnittsalderen på innringer er ca. 35 år.

3. Ja, det er ganske mange foreldre som ringer.

4. 40% av samtalene er fra folk som bruker et rusmiddel selv. De spør om skadevirkninger, hvordan rusmidlene virker, om behandlingstilbud, henvisningsrutiner osv. 40% av samtalene er fra pårørende. Det kan f.eks. være foreldre, søsken, andre familiemedlemmer, venner og barn av misbrukere. Resten av samtalene er fra helsepersonell, lærere, media og andre som har generelle spørsmål om rusmidler og hjelpetiltak i Norge.

5. Her pleier vi å henvise til ulike instanser. Det kommer litt an på hva slags problem det er snakk om, hvor alvorlig det er, hvilket rusmiddel det er osv. Ungdom kan ofte få hjelp ved å snakke med helsesøster, kontaktlærer, sosiallærer eller helsestasjon for ungdom. I noen tilfeller kan det også være bra for ungdom som har problemer at man får et mer omfattende tilbud. Dette kan f.eks. være snakk om Ungdomsalternativet eller MST.

Legg igjen en kommentar