cannabisHva er virkningen av cannabis, og hva kjennetegner en som har røyket det?
Kvinne, 39 år fra Oppland

ALLMENNE TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUS
Dette er symptomer som i større eller mindre grad kan ses etter inntak av de fleste stoffene, avhengig av dose. Den viktigste årsak til at rusmidlene brukes er at de gir et hevet stemningsleie (”godt humør”, ”fin form” osv.). Videre kan nevnes svekket koordinasjon og balanse, som kan føre til sjanglende og klønete bevegelser. Svekket orientering for tid og sted er også vanlig. Svekket hukommelse, innlæringsevne, vurderingsevne og dømmekraft er også fenomener som ledsager de fleste former for rus.

Virkning av, og tegn og symptomer på, cannabisbruk.
Cannabis gir både dempende og hallusinogene symptomer. Det har blitt hevdet at rusen skal være innsiktsgivende. Det vil si at den skal åpne for en ny forståelse av ting og hendelser rundt vedkommende. Man blir mer åpen og sosial, ofte med en fjollete oppførsel og hyppige latteranfall. Sansene virker skjerpede, og sanseintrykk kan virke annerledes, men personen er hele tiden klar over at disse forandringene skyldes stoffinntak og ikke er reelle. Dette gjør at man sjelden har skremmende opplevelser (bad trips) under rusen, noe som forekommer ved bruk av mer typiske hallusinogene stoffer.

Konsentrasjonsevne og korttidsminne blir kraftig påvirket, og tidsoppfatningen forstyrres. En vil ofte ha vanskeligheter med å utføre oppgaver som består av flere trinn, og også vansker med utføre flere oppgaver samtidig. Ved bilkjøring kan det skje at man konsentrerer seg om kjøringen, men f.eks. overser rødt lys eller stoppskilt. Man er ellers fullt bevisst disse forhold og har som oftest en tendens til å kjøre saktere. Ekte hallusinasjoner, eller sansebedrag som oppfattes som reelle uten å være det, kan forekomme ved høye doser over lang tid. Aggresjon er sjelden. Øket hjertefrekvens og redusert blodtrykk er vanlige fysiske tegn. Utvidelse av blodkarene kan gi seg til kjenne ved røde øyne. Videre er munntørrhet og søthunger vanlige symptomer.

Her er noe mer informasjon:

Legg igjen en kommentar