Skoleprosjekt

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Jeg og noen venninner har et prosjekt om narkotika. Jeg lurte på om hvordan man bruker narkotika og hvordan de forskjellige måtene er? Lovverk innen narkotika er? Det siste spm er hvordan selger man narkotika, hvordan får man tak i det? Kanskje hvor dyrt det er ? Hvem som selger det hvordan får de som selger det tak i narkotika?
Kvinne, 14 år fra Østfold

Når det gjelder «hvordan man bruker narkotika» – inntaksmåter – er de vanligste røyking (f.eks. hasj, heroin og visse former for kokain), sniffing (f.eks. amfetamin, kokain, heroin), eller peroralt/via munnen (f.eks. alkohol, ecstasy, medikamenter, amfetamin), injisering med sprøyte (f.eks. heroin, amfetamin, kokain).  Som du ser, er det flere rusmidler som kan inntas på forskjellige måter. Dette kan du lese mer om under de enkelte rusmidlene på våre sider fakta om ulike rusmidler.

Lovverket som regulerer narkotika er Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) og Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).

Straffeloven § 162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Bruk av narkotika berøres av Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven), nærmere bestemt legemiddellovens § 24: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika.» Straffen er bestemt i § 31 i samme lov: «Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. § 24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.»

Du spør om hvordan selger man narkotika, hvordan får man tak i det, hvor dyrt det er, hvem som selger det og  hvordan de som selger det får tak i narkotika. Det er viktig å huske på at narkotika er illegal virksomhet. Det betyr at at kjøp og salg foregår i hjemme hos folk eller på offentlige steder og kafeer/puber osv hvor det forgår salg av narkotika (eksempler på det siste er f.eks. Plata i Oslo eller Nygårdsparken i Bergen). Når det gjelder småsalg på gata/privat/puber, er de som selger vanligvis brukere selv: de selger for å finansiere eget bruk. Når det gjelder omsetning av større partier og smugling, er dette som regel mer «organisert» av kriminelle både i Norge og i utlandet.

Prisene på narkotika varierer veldig. Det kommer an på hvilken type det er (f.eks. er prisen på hasj og kokain veldig ulik), hvor mye som kjøpes (kvantumsrabatt her som i andre bransjer), hvor man er (stor forskjell på priser i Oslo og Alta), og om man kjenner miljøet og de som selger.

Vi håper dette var litt informasjon! Du finner en rekke artikler på våre sider Veiledning til skoleoppgaver.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.