paragraf_litenJeg bestillte salvia på nettet for noen dager siden etter at jeg fikk høre at det var «lovlig» i Norge. Etter at jeg har gjort litt research har jeg funnet ut at det er reseptbelagt, og at virkestoffet DMT står oppført på narkotikalisten. Vil jeg kunne få noen straff hvis dette blir stoppet i tollen?
, 20 år fra Nordland

Salvia divinorum er listet som reseptpliktig legemiddel (LR) i Urtelisten. Urter som ikke er listet som handelsvare (H) i Urtelisten er regulert som legemidler. Det er tillatt å kjøpe legemidler via Internett, hvis følgende betingelser er oppfylt:

Du kan lese mer om retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk på hjemmesidene til Statens legemiddelverk.

For å kunne innføre urter som er listet som legemidler (L eller LR) på Urtelisten må du altså kunne dokumentere at de innkjøpt på lovlig måte og at legemidlene er til eget medisinsk bruk. Du må dessuten være over 18 år. Og du kan kan maksimalt innføre en mengde som svarer til tre måneders forbruk. Det er dessuten verdt å merke seg at urter med en farmakologisk virkning (noe som gjelder alle urter med en eller annen form for rusvirkning), men som ikke står oppført på Urtelisten automatisk er å regne som legemidler.

Vanlig praksis når dette blir stoppet i tollen er at pakken blir konfiskert, men at mottaker ikke får noen ytterlige streffereaksjon.

Legg igjen en kommentar