Hei! Jeg har en venn som har vært avhengig av heroin et par år, men som nå har begynt på Suboxone-behandling. Jeg har lest litt om Suboxone, og har forstått det slik at det blokkerer for at man får noen rus av heroin (eller andre opiater). Men jeg har et par ganger merket at han har virket rusa på samme måte som han var rusa da han gikk på heroin, og jeg har mistenkt at han har brukt heroin et par ganger etter at han begynte på Suboxone-behandlingen. Så det jeg lurte på, er hvor lenge Suboxonen blokkerer for virkningen av heroin (eller andre opiater). Kan han bare hoppe over «dagens dose» Suboxone, og så ta et opiat og få rus av det? Eller må han gå lenge uten Suboxonen for å få noen rus? For å korte ned spørsmålet: Hvor lenge blokkerer Suboxone for rus-effekten av opiater? Mvh «Litt Bekymret»
Mann, 22 år fra Akershus

Suboxone består av nalokson og buprenorfin. Buprenorfinet er et syntetisk opioid som har en viss analgetisk (smertestillende) og euforiserende (stemningshevende) virkning, men hemmer samtidig virkningen av mer effektive opiater som morfin og heroin. Nalokson blokkerer helt for opiater som morfin og heroin. Det tar ca et par døgn etter inntak av Suboxone før heroin virker igjen. Nøyaktig hvor lang tid det tar er avhengig av mengde og hvor lenge man har brukt det. Det er ikke nok å hoppe over dagens dose. Han må ev. hoppe over 2-3 dagsdoser.

Det kan godt hende at vennen din blir påvirket av Suboxonen på liknende måte som ved f.eks. heroin. Buprenorfin har tross alt en viss rusvirkning. Det er derfor ikke sikkert at vennen din har tatt heroin når han virker rusa.

Legg igjen en kommentar