rustlf-logo 75x67Hei! Jeg lurte litt på dette med «samfunnets holdninger til narkotika». Jeg vet jo at folk flest er imot narkotika, men hva annet enn det kan telles som samfunnets holdninger?
Kvinne, 14 år fra Rogaland

Dette er et godt spørsmål. Vi antar at holdninger generelt betyr noen sånt som «hva man tenker og føler om et tema» – f.eks. rusmidler. Holdninger trenger derfor ikke bare være noe negativt, det kan selvsagt også være positive holdninger til f.eks. rus. Et annet perspektiv på «samfunnets holdninger til narkotika» kommer til uttrykk f.eks. gjennom hvordan man behandler misbrukere. Man ser her en holdningsendring i retning av at misbrukere trenger hjelp, og ikke straff. Man ser også en endring i retning av at straffene for bruk og besittelse av narkotika blir mindre strenge.

Vi anbefaler deg å lese artikkelen Undersøkelse om holdninger til narkotika. Du finner en del artikler om relaterte emner på forskning.no. Hvis det er en skoleoppgave du driver med, anbefaler vi også våre egne sider om Veiledning til skoleoppgaver.

Legg igjen en kommentar