paragraf_litenJeg lurer på hvorfor hamp/cannabis innlemmes i ruspolitikken. Siden det er bevist grundig at denne planten gagner mer enn den skader, kan man tenke seg at dette skaper et ormehull i politikken slik at det blir mer akseptabelt blant unge folk å ruse seg på noe som ikke lukter, som ikke vises på urinprøver o.l.? Dette er som regel stoffer som GHB og andre kjemiske stoffer som har langt større skadelige effekter enn den helt naturlige cannabisen.
Mann, 33 år fra Nord-Trøndelag

Cannabis innlemmes i ruspolitikken fordi det er et rusmiddel. Det samme gjelder alle rusmidler. Hvis du lurer på hvorfor cannabis er forbudt i Norge, så er det stortingspolitikerne som kan svare deg på det. Det er ikke vårt mandat å mene noe om, eller redegjøre for norsk ruspolitikk. Det man kan si om dette, er at ruspolitikken, f.eks. forbudet mot hasj, neppe er basert på uavhengige analyser av reelle fysiske, psykiske og samfunnsmessige skadevirkninger av stoffene. Det er nok heller kultur, tradisjon og det overordnede hensynet til samfunnets ve og vel som er styrende. Det foregår stadig en debatt om avkriminalisering av cannabisbruk, så siste ord er neppe sagt i denne saken.

Vi kjenner ikke til forskning som viser at forbudet mot cannabis fører til mer bruk av GHB eller andre kjemiske stoffer.

Legg igjen en kommentar