Har tatt 19 imovane i løpet av et døgn,merker ikke noe spesielt. Kan det være farlig?
Kvinne, 30 år fra

Du har fått i deg  en urovekkende stor dose imovane. Ved overdose kan varierende grad av symptomer fra sentralnervesystemet forekomme, alt fra døsighet til koma avhengig av hvor mye som er inntatt. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel.

Legg igjen en kommentar