Dette veiledningsheftet gir en oversikt over ulike rusmidler, deres biologiske virkninger og kliniske utslag, samt hvordan eventuell bruk kan påvises. Heftet er riktignok fra 1999, men det meste av informasjonen er allikevel ikke utdatert. Opprinnelig baserer det seg på et undervisningsopplegg som har vært utviklet i USA for politi som utdannes til såkalte Drug Recognition Experts (DRE). Legene ved Statens rettstoksikologiske institutt (nå Folkehelseinstituttet) har senere bearbeidet stoffet for norske forhold. Heftet kan egne seg som informasjon til et allment publikum, så vel som til helsepersonell og andre yrkesgrupper som er i kontakt med rusmiddelbrukere. Heftet er på ingen måte uttømmende og for dem som ønsker mer informasjon, må spesiallitteratur benyttes.

Her kan du laste ned heftet om tegn og symptomer på rusmiddelbruk (pdf)

Legg igjen en kommentar