Finnes det noe man kan gjøre for å tisse negativt på urinprøve? Og hvor lenge vises det på urinprøve, hvis man har røyket hasj, nesten hver dag i to måneder?

Kvinne, 16 år fra

I utgangspunktet vil THC (det viktigste virkestoffet i hasj) kunne påvises i urinen i opptil én uke etter én gangs bruk. THC er imidlertid fettløslig, og stoffet kan således lagres i fettvevet i kroppen. Om man røyker hasj oftere enn én gang i uken, vil dette derfor kunne føre til en opphoping av THC i kroppen, og det kan ta opptil 6-10 uker før man kan avlevere rene urinprøver.

 

RUStelefonen støtter seg til Folkehelseinstituttet når det gjelder uttalelser om påvisningstid. Dette er hva de har å si om saken:

«THC kan oftest påvises i blodet inntil om lag et halvt døgn etter inntak av en vanlig rusgivende enkeltdose, mens omdanningsstoffet THC-syre kan påvises i urin i flere dager. Etter langvarig bruk kan i enkelte tilfeller THC påvises i blod i opptil to døgn etter siste inntak, og THC-syre i urin flere uker etter siste inntak.»

Du skriver at du har røyket hasj nesten hver dag i to måneder. Vi kategoriserer dette som jevnlig bruk over tid, og vil derfor tro at det vil kunne påvises i din urin i flere uker. Så vidt vi vet finnes det ingen metode som kan påvirke dette.

Legg igjen en kommentar