cannabisHei! Jeg har røkt litt hasj i sommer, kanskje 4-6 ganger tilsammen. Har i samme periode merket noen tilfeller av angst uten klar årsak. Har ikke opplevd dette tidligere, men har en del tilfeller i slekta. Hvis jeg slutter nå, er det sannsynlig at dette kommer til å slutte?
Kvinne, 22 år fra Oslo

Hasj er både et  dempende rusmiddel og et hallusinogen. I og med at det er et hallusinogen påvirker det psyken, og det kan påvirke psyken ulikt fra person til person. Angst er en ganske normal reaksjon. De fleste som har erfaring med hasjrøyking vil bli «friske» etter at de slutter. For noen kan dette ta litt lenger tid enn for andre. Ventetiden det tar for å føle seg helt «friskmeldt» er avhengig hvor lenge misbruket har vart og styrken på det du har fått i deg. Når det er sagt er det viktig å være klar over at hasj er et rusmiddel en bør ha respekt for med tanke på eventuelle kortvarige eller langvarige fysiske og psykiske lidelser. Dette kan du lese mer om her. Vi forstår ut i fra din historie og følelsene du beskriver, kan virke slitsomt for deg. Vi anbefaler deg å ta en pause, og se om dette går over av seg selv. Blir situasjonen uholdbar, kan du ta problemene du sliter med opp med din lege. For deg vil det kanskje være lurt å tilbringe den tilfriskningstiden du skal gjennom under trygge omgivelser. Snakk med noen du stoler på om disse nye følelsene du har fått slik at du møter forståelse for dine problemer og reaksjonsmønster. Du er hjertelig velkommen til å ringe oss i Rustelefonen for en samtale. Lykke til!

Legg igjen en kommentar