Hei. Jeg bare lurer på om jeg kan amme barnet mitt på 10mnd dagen etter jeg røyka litt hasj?? eller burde jeg vente litt?og hvor lenge da ca?? TAKK 🙂
Kvinne, 27 år fra

Vi har henvendt oss til Folkehelseinstituttet og fått dette svaret på lingnende problemstilling.

 

«Det viktigste virketstoffet i cannabis er tetrahydrocannabinol (THC). Det er bevist at THC går over i morsmelk etter at mor har røykt hasj, men mengden som barnet får i seg ved amming er vanskelig å anslå. Rapporter om hvilke effekter bruk av cannabis hos ammende mødre har på barnet er begrenset. Det har vært rapportert tegn på sløvhet, svakhet og dårlig spisemønster hos spedbarn eksponert for cannabis gjennom brystmelk.


THC kan oftest påvises i blodet inntil om lag et halvt døgn etter inntak av en vanlig rusgivende enkeltdose. Etter betydelig og gjentatt bruk i høye doser kan THC i enkelte tilfeller påvises i blod i flere døgn, opptil 1 uke, etter siste inntak. Så lenge THC finnes i blodet kan det gå over i brystmelk.

Basert på den foreliggende dokumentasjon vil det beste derfor være å helt avstå fra bruk av psykoaktive stoffer så lenge man ammer. Dersom man likevel velger å fravike dette rådet, bør man unngå amming i ett døgn etter en enkelteksponering.»

Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen fra Norsk Helseinformatikk.

Legg igjen en kommentar