Jeg har hatt alkoholproblemer i mange år, og jeg har drukket i perioder. Periodene ble lengre og lengre, og i august 2010 valgte jeg innleggelse og privat rusbehandling. Jeg er i full jobb, og jeg var da til samtaler hos spesialisthelsetjenesten her jeg bor. Jeg førte opp fradraget (behandlingen kostet kr 72.000,-) på selvangivelsen for 2010. Men fradraget ble avvist og begrunnet med at det finnes offentlig rusbehandling. Ventetiden da var på minimum 6 måneder, og jeg opplevde selv at jeg ikke kunne vente. Jeg var motivert, livredd og valgte derfor privat behandling. Nå er jeg edru, og jeg går i selvhjelpsgrupper. Men jeg synes dette avslaget er hårreisende! For i praksis hadde ikke jeg noe valg – jeg var redd for å dø! Hvordan i all verden går jeg fram for å klage? Dette føles helt håpløst av det moderne samfunnet.

Kvinne, 47 år fra

Så fint at du er edru! Vi synes det er flott å høre at du søkte behandling mens du var motivert, valgte innleggelse og klarte å fullføre med positivt resultat. Vi skjønner godt at du føler deg urettferdig behandlet av skattemyndighetene, deres retninglinjer og hovedvilkår er for øvrig som følger;

  1. det må foreligge varig sykdom eller svakhet,
  2. sykdommen eller svakheten må foreligge hos deg selv eller noen du forsørger
  3. du må ha blitt påført usedvanlig store kostnader og
  4. det må foreligge årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene.

Skatteloven § 6-83 annet ledd begrenser imidlertid fradragsretten for kostnader ved behandling, pleie eller opphold i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen. Her oppstiller loven enkelte tilleggsvilkår. I slike tilfeller gis bare særfradrag dersom det offentlige helsevesenet ikke har et tilsvarende tilbud, og det oppsøkte tilbudet vurderes som faglig forsvarlig.

Når det gjelder kravet til varighet, er det i praksis lagt til grunn at skattyters helsetilstand må ha vart eller antas å ville vare i minst to år. Dersom du krever særfradrag for store sykdomsutgifter, må du kunne legge fram legeattest som bekrefter at tilstanden er varig. I utgangspunktet må slik legeattest kunne legges fram hvert år du krever særfradrag. Er sykdommen kronisk, er det imidlertid tilstrekkelig at du legger fram legeattest det første året det kreves særfradrag.

Som du ser er deres vedtak i tråd med denne loven. Vi har dessverre ikke tilstrekkelig juridisk kompetanse til å kunne råde deg videre dersom du vil klage på dette. Vi anbefaler deg heller å kontakte en jurist, evnt stille ditt spørmål på nettside for juridiske spøsmål, eksempelvis din raadgiver. Lykke til.

 

Legg igjen en kommentar