paragraf_litenHei! Jeg ble tatt med 5g kokain for en god stund siden. Lurte på hvordan straff man får for det?
Mann, 21 år fra Vest-Agder

Vi kan ikke gi deg et eksakt svar på dette. Det varierer veldig fra sak til sak, og det kommer helt an på omstendighetene. Generelt er retningslinjene for straffeutmåling som følger. For at et forhold skal betraktes som bruk og besittelse som faller inn under legemiddelloven, må mengden stoff ikke overstige noen brukerdoser kokain. 5 gram vil nok regnes som mer enn noen brukerdoser. Derfor vil trolig straffelovens §162, 1. ledd komme til anvendelse. I denne paragrafen står det: «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.»

 

Legg igjen en kommentar