Jente 20 ,50 kg, vært «illegalt» avhengig av subuoxone i ett år. Altså, ikke fått hos lege. Bruker en kvart 8 mg om dagen. Hvordan skal jeg slutte på dette? Hvor lenge vil abstinensene ca vare? Vet det varierer fra person til person, men med tanke på mengden og tiden jeg har brukt det så må det vell være mulig og sette en ca tid. Vil jeg bli helt normal etter at de fysiske abstinensene har avtatt? Håpe ikke jeg vil bli plaget med uro og psykiske vansker pga sub’en. Anbefaler dere at jeg går på nedtrapping, eller er dosen så lav at det ikke spiller noen rolle? Håper på et godt svar som ikke henvender meg til lege eller annen nettside.
Kvinne, 20 år fra Finnmark

Abstinenser på Subuoxone kan vare i flere uker. Men, som du sier, din dose er ganske lav. Derfor trenger ikke abstinensene være så sterke. Men de kan godt vare en god stund. Opplevelsen av abstinenser vil også være betinget av hva du forventer deg av reaksjoner. Prøv å ta 2 mg annenhver dag en uke. Så kan du ev. prøve med 1 mg annenhver dag en uke før du slutter. Du vil bli helt normal etter at de fysiske abstinensene har avtatt, men det kan ta en del tid, og føles vanskelig. Det er kanskje greit å være forberedt på at du forbigående kan bli plaget med en del uro. Dette kan det ev. være lurt å snakke med legen din om. Og vil du ha behandling/avrusning, bør du også snakke med legen din for å få en henvisning. Det kan være en ide å kontakte prolar eller larnett for tips og råd. I Lommerus (Ein guide for helsepersonell til betre behandling av rusmedisinske problemstillingar i sjukehus) står det en del informasjon om nedtrapping og abstinenser. På side 12 er buprenorfin omtalt (merk at det der er snakk om høyere doser enn du tar).

Legg igjen en kommentar