Marijuana Propaganda

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

utropstegnFør jeg begynte å lese meg opp på marijuana og bruken av cannabis var jeg totalt hjernevasket av foreldre og andre myndige folk. Sannheten er at over 1000 000 nordmenn har prøvd marijuana. Det vil si at over 1 million nordmenn ansees som kriminelle fordi de ikke har gjort noe annet enn å tenne seg en røyk.
Marijuana i seg selv er et veldig mildt rus stoff, og er i bunn og grunn en plante, altså den er ikke kjemisk tuklet med eller noe i den duren. Ingen, og da mener jeg ingen dødsfall er dokumentert ved bruken av cannabis. For at du skulle få en overdose av stoffet i planten som heter THC må du røyke over 1,600 «joints» i løpet av 20 min. Bruks områdene på cannabis planten er enorme. Og man kan jo se at med en gang tittelen «medicinal» blir puttet foran marijuana er det med engang en god ting. Og at marijuana er et «gateway drug». Det er rent pisspreik. Greien er at siden det har seg sånn at cannabis er illegalt, må folk vanke rundt å kjøpe av «dealere», i ganske lugubre miljøer. Dette kan igjen føre til at man kommer borti andre stoffer. Jeg tror at hvis cannabis hadde blitt legalisert og taxet og skattebelagt av staten, ville det vært vanskeligere å få tak i det, mindre bruk av tyngre rusmidler som heroin og amfetamin. Jeg bygger ikke teoriene mine på ren luft, men det viser seg at i Amsterdam der man kan få kjøpt marijuana hvis du er nederlands statsborger, har bruken av tyngre stoffer gått ned voldsomt etter at cannabis ble legalisert. Og folk er så blinde, som tror at alt som er legalt med en gang er greit osv. Alkohol og tobakk er ikke videre sundt. Der ca 7000 nordmenn dør i året av tobakk relaterte skader. Tilbake til mitt spørsmål som egentlig var hvorfor vi blir proppet opp med slik propaganda fra skole og media, om at marijuana er dvelens gress, og at du kommer til å dø osv. Dette er bare ren løgn. Det eneste er at hvis du er biologisk annlagt for f.eks schizofrenia og andre sinn relaterte sykdommer, og du røyker hver dag, har du økt rissiko for å «trigge» disse sykdommene. Jeg mener ikke at barn skal ha tilgang til dette stoffet hvis legalisering blir aktuelt. Men for å si det sånn, så er det lettere for en 9åring å kjøpe speed i nygaardsparken, enn det er for en 16 åring å kjøpe øl. Det burde bli en tankevekker. Synes det norske folk, og rett og slett resten av verden har rede til å vite sannheten om de ulike stoffene.
Mann, 16 år fra Hordaland

Det er riktig at i Norge er en del som røyker cannabis, og at mange av disse allikevel lever et helt greit liv. Om det er så mange som 1 million som har forsøkt cannabis er lite trolig, og det er uansett veldig mange ferre som bruker stoffet jevnlig. Vi kan for så vidt være enige med deg i at «foreldre og myndige folk» ofte har kommet med pekefingeren med tanke på cannabis. Vi er klar over at forskjellige mennesker ruser seg på forskjellige rusmidler, og vårt mål er at alle disse skal få den informasjon de ønsker om det rusmiddelet de bruker. Det er imidlertid ingen tvil om at mange av de menneskene som Rustelefonen er i kontakt og som forteller at de bruker cannabis har problemer. Dette hører vi fra brukerne selv, og de pårørende som ringer oss. Vi hører historier fra brukere om at det er vanskelig å opprettholde en normal døgnrytme, og man faller ut av skole og utdannelse man befinner seg i, eller rett å slett har store problemer med å holde på jobbene sine.

Når det gjelder kriminalisering av mennesker som ruser seg på andre ting enn alkohol, er dette en konsekvens av norsk ruspolitikk. Den fastsettes av Stortinget, og ikke av oss. Norsk ruspolitikk, f.eks. forbudet mot hasj, er nok ikke basert på uavhengige analyser av reelle fysiske, psykiske og samfunnsmessige skadevirkninger av stoffene. Det er nok heller kultur, tradisjon og det overordnede hensynet til samfunnests ve og vel som er styrende. Det foregår stadig en dabatt om avkriminalisering av rusmiddelbruk, så siste ord er neppe sagt i denne saken.

Det virker som om du har sterke meninger om dette, hadde det kanskje være interessant for deg å melde deg inn i interesseorganisasjoner eller politiske partier hvor du får mulighet til å argumentere for dine syn? På den måten kan du bidra til å sette forskjellige syn på narkotikapolitikken på dagsordenen. Her følger en del lenker som kan være av interesse.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.