paragraf_litenEr det sånn over hele landet at man ved all behandling for rus, ikke fyller helsekravet til førerkort og må levere fra seg førerkortet i behandlingstiden? En venn av meg måtte gi opp behandling i trøndelag ved poliklinikk pga dette. han er avhengig av bil der han bor, og kunne ikke være uten. her var det snakk om samtaler ved poliklinikk 2 ganger i mnd ca. mange som må takke nei til forebyggende behandling og behandling når det er sånn. Og det er veldig synd.
Kvinne, 42 år fra Nord-Trøndelag

Dette er nok en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. I «IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. – 2010» fra Helsedirektoratet, står det om førerkortvurdering: «Kroniske rusmiddelmisbrukere vil være påvirket store deler av tiden. Førerkortforskriftens helsekrav kan derfor ikke anses oppfylt. Dersom misbruket relativt nylig har opphørt, vil Fylkesmannen kunne gi dispensasjon fra forskriftens helsekrav, forutsatt dokumentert alkohol-, stoff- og/eller medikamentfrihet. Abstinens kan evt. verifiseres ved kliniske kontroller sammenholdt med blod- eller urinprøver.»

Hvis din venn anses som kronisk rusmiddelbruker vil dette være grunnlag for at Førerkortforskriftens helsekrav ikke anses oppfylt. Men hvis misbruket har opphørt, kan Fylkesmannen kunne gi dispensasjon fra forskriftens helsekrav. Dette er dermed en sak din venn bør ta opp med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Et annet alternativ kan være å snakke med Pasientombudet I Nord-Trøndelag. Hvis dere ikke får noen hjelp andre steder, anbefaler vi dere å snakke med RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Her finner dere kontaktpersoner i de ulike lokallagene.

Legg igjen en kommentar