utropstegnPå HDI sine hjemmesider står det i klartekst at metabolittene som kan spores i fettvevet etter bruk av cannabis ikke er aktive, altså at de ikke har innvirkning på folk. Hvorfor fortsetter dere da å spre denne myten, senest i et svar til en kvinne den 3 august? «Redusert hukommelse og konsentrasjonsvansker er vanlige bivirkninger i forbindelse med inntak av cannabis. Fordi virkestoffet THC lagrer seg i fettvevet ditt kan det ta lang tid før det er ute av kroppen. På denne måten vil det kunne påvirke deg en god stund etter at du har sluttet.» Ingen jeg kjenner har denne erfaringen, tvert i mot at slike virkninger kun er noe som oppleves under rusen og dagen etterpå (bakrus).
«Når rusen er over, finnes fortsatt noe THC i kroppen. THC er fettløselig og lagres i organismen ved at det bindes til fettvevet. Selv om alt THC er ute av kroppen etter en ukes tid, vil nedbrytningsprodukter – metabolitter – kunne holde seg i organismen i lang tid, opp til en måned etter siste tilførsel. Regelmessige brukere kan derfor ha et konstant reservoar av cannabisstoffer i kroppen, selv om disse ikke er aktive.» https://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fakta_om_narkotika/cannabis_7963
Skal dere ikke snart slutte å føre folk bak lyset med misvisende skremselspropaganda og tvetydige tulleformuleringer det sannheten skjules i siste ledd av en skremmende dikter-setning?
Mann, 35 år fra Oslo

Det stemmer ikke at alle metabolittene (nedbrytningsproduktene) til THC er inaktive. Metabolitten 11-OH-THC er f.eks. nesten like psykoaktivt som THC selv. I tillegg lagres også THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) i fettvevet, og ikke bare metabolittene. Mange studier har vist at dette er tilfelle. Disse studiene inkluderer biopsier (vevsprøver) av cannabisbrukere, som påviste høye nivåer av THC i fettvevet deres. Det finnes dessuten studier utført på dyr, hvor man har benyttet radioaktivt merket THC, som tydelig kan påvise høye konsentrasjoner av THC i fettvevet etter administrasjon. 
Se for øvrig denne kommentaren fra Jan Copeland, direktør for The National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC) i Australia. 

Eller for å sitere en norsk kilde:
«Det skjer en hydroksylering til 11-OH-THC, som synes å være like psykoaktivt som moderstoffet.» 
«Etter distribusjon av THC og deponering i fettvevet skjer det etter hvert en redistribusjon fra fettvev til blod. Denne langsomme utskillingen fra fettvevet, kombinert med en betydelig enterohepatisk resirkulasjon, er sannsynligvis de viktigste årsakene til den lange terminale halveringstiden for THC.»
Khiabani, H.Z. og Mørland, J. (2007): Cannabis og cannabinoider som legemidler. I Tidsskrift for den norske legeforening Nr. 5 – 1. mars 2007.

 

Legg igjen en kommentar