Hei hvordan kan man avruse seg etter mangeårig cannabis bruk ? Finnes det noe legemiddler ? Tusen takk for svar

Kvinne, 42 år fra

Det å slutte med hasj etter lengre tids bruk er ikke alltid så enkelt. Du kan bl.a. oppleve fysiske abstinensreaksjoner (f.eks. søvnforstyrrelser, svetting, muskelverk, hodepine, dårlig mage, nedstemthet og nedsatt allmenntilstand). Mange vil føle en ganske sterk psykisk avhengighet, som gjør det vanskelig å slutte. Abstinensene kan være ubehagelige, men ikke den grad at nedtrapping og avrusning er nødvendig. Det viktigeste er nok å forberede seg mentalt, og å sette seg inn i hvilke reaksjoner du kan forvente på de forskjellige stadiene i prosessen.  Den svenske nettsiden Droginfo.com har en hasjguide som kan hjelpe personer som ønsker å slutte med hasj. Der finner du også en beskrivelse av et såkalt hasjprogram, som man kan følge i forbindelse med dette.

Så langt vi vet finnes det ikke noen legemidler som blir benyttet spesifikt i forbindelse med avvenning av hasj. Vi vet at noen har funnet nytte i å få akkupunktur (NADA-terapi), videre er det kanskje mulig å å foreskrevet mildt dempende prearater hvis du opplever store plager. Dette er noe du i så fall må drøfte med din lege. Ulempen ved disse medisinene er at de kan ha tildels store bivirkninger.

Hvis du forsøker å slutte på egenhånd uten å få det til, vil vi anbefale deg å ta kontakt med legen din, som igjen kan henvise deg til et passende tiltak. Ruspoliklinikker gir poliklinisk oppfølging avpersoner med rusproblemer. De tilbyr behandling på dagtid uten at man er innlagt, og stort sett dreier det seg om samtaleterapi. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte fritt sykehusvalg som har oversikt over steder, og en pasientrådgivertelefon med nummer 800 41 004. Du er også velkommen til å ringe oss i RUStelefonen på 08588, om du ønsker å snakke med en veileder om problemene dine, eller ønsker mer informasjon om ulike hjelpetiltak.

 

Legg igjen en kommentar