blue-question-markHei, jeg lurer på hva som skjer hvis jeg spiser to muskatnøtter eller fire?
Kvinne, 22 år fra Troms

Man oppnår en hallusinogen rus, lik den man får av LSD av fire nøtter. Ofte blir det det man omtaler som «bad trip» med ekle hallusinasjoner, kvalme og dårlige og langvarige ettervirkninger, med kramper og muskelsmerter. Store doser kan medføre fysiske reaksjoner, som høy kroppstemperatur.

Det er rapportert dødsfall internasjonalt.

Mange opplever rusen fra muskat som ubehagelig. Ubehagelige reaksjoner kan forekomme alt ved 5 g (ca én muskatnøtt), og sannsynligheten for dette stiger med økende doser. Store doser fra 10-25 g kan fremkalle delirium med antikolinerge symptomer. Kroppslige reaksjoner er hjertebank, utvidede pupiller, rødming, varm og tørr hud, munntørrhet, vanskeligheter med vannlating og forstoppelse. Mens påvirkning av hjernen og det sentrale nervesystemet fører til reaksjoner som angst, uro, forvirring, hallusinasjoner, muskelkramper og forstyrret hukommelse og orienteringsevne. Kvalme, brekninger og magesmerter er også vanlig. Innleggelse på sykehus kan være nødvendig, og dødfall har forekommet. Det kan ofte ta lang tid (6-8 timer) før effektene inntrer, og symptomene kan vedvare i inntill ett til tre døgn.

Som du forstår av informasjonen ovenfor kan dette være farlig. Vi vet imidlertid lite om langtidsvirkninger av bruken. Det er også vanskelig å forutsi hva som kan skje dersom man blander muskat og alkohol, men på generelt grunnlag fraråder vi dette.

 

 

Legg igjen en kommentar