vinflaske og -glassHei. Jeg har drukket så og si hver dag i to måneder, med et og annet opphold på en dag. Det varierer i mengde, alt fra to enheter til opp mot ti. Som oftest er det rundt tre, fire. Oftest øl. Før disse to månedene drakk jeg også ofte. Jeg spør ikke om det er skadelig, men hvor skadelig det er, og hvordan.
Kvinne, 29 år fra Oslo

Det kan være lurt å skille mellom skadelighet og misbruk, selv om disse henger sammen. En ting er at du kan ta skade av det, og en annen er at du kan bli avhengig/utvikle misbruk.

Skader
Når det gjelder alkohol og skade anbefaler folkehelseinstituttet en øvre grense på 14 enheter per uke for kvinner. Det vil si maks to enheter daglig. Denne grensen gjelder for voksne, friske kvinner. Over denne grensen er det fare for fysiske skader. De skadene det kan være snakk om er høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Det finnes ingen fasit på hvor mye og hvor lang tid som skal til for å bli skadet. Det er et spørsmål om sårbarhet/hvor disponert man er for skader. Du kan lese mer her.

Misbruk
Når det gjelder misbruk er det ingen nedre grense for mengde. Her er det personens forhold til alkohol som teller mest, og hvordan alkoholen påvirker personens liv (selv om fysisk skade også er et element i misbruket).

Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder. Du kan sammenlikne misbruk med begynnende avhengighet.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning (man tåler mer enn tidligere).
2. Abstinenssymptomer (uro/ubehag ved avhold).

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet.

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger.

Legg igjen en kommentar