Jeg jobber i fengsel og har fått en forespørsel som jeg sjekker ut på vegne av en innsatt. Han sier han har en venninne i Stavanger som han er bekymret for mtp. rusproblematikk, og lurer på hva han kan gjøre for henne. Personlig finner jeg det litt vanskelig å finne frem på Stavanger kommunes nettsider, i tillegg til at jeg ikke helt vet hva jeg leter etter. Han har sagt, i samtale med meg, at han vet at hun er begynt å «henge i Pedersgate» og at han er bekymret for henne. Jeg har foreslått for ham å koble inn en eller annen institusjon, men først og fremst så ønsker han bare informasjon om de ulike tilbudene som finnes for personer som sliter med narkotika. Den innsatte er til informasjon ikke etnisk norsk, men forstår språket veldig godt.
, 23 år fra Rogaland

For informasjon om ulike hjelpetiltak og rettigheter i tilknytning til rusomsorg og behandling, kan dere besøke fritt sykehusvalg. De har oversikt over de fleste tilbud innen rusfeltet. De har også en rådgivertelefon med nummer 800 41 004. Hvis hun ønsker hjelp for sitt problem, trenger hun henvisning. Dette får hun av sin fastlege eller gjennom en ruskonsulent i Nav.

Legg igjen en kommentar