paragraf_litenJeg har en mor som er alkoholiker, den siste tiden har hun drukket hver dag! Nå har hun vært så full at hun har falt og ødelagt en dør, falt og revet av en del på komfyren og dratt med seg dusjdøren! Tidligere har hun falt og brukket lårhalsen og armen ett par ganger.. Jeg vil si at hun da er en fare for seg selv, er det da mulighet for at man kan tvangsinnlegge en person for det?
Mann, 27 år fra Oslo

Det er nok liten sjanse for at dette er tilstrekkelig for tvang. Man kan kanskje si at alle alkoholikere er til fare for seg selv, og derfor må det foreligge spesielle omstendigheter/særskilt grunnlag. Dette er regulert i lov om sosiale tjenester (LOST), og kalles innleggelse med tilbakehold UTEN eget samtykke (LOST § 6.2). Vi anbefaler deg å kikke nærmere på LOST, da spesielt Kapittel 6: Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere.

Legg igjen en kommentar