promillesymbolHvormange øl må man drikke før man blir full?
Mann, 16 år fra Akershus

Hvor mye du trenger og drikke for å bli beruset avhenger av kjønn, alder, vekt, toleranse, dagsform og inntak av mat og væske før inntak.  «Å bli full» er et vidt begrep. Hvis du med det mener å drikke så mye at en ikke er i stand til å ta vare på seg selv skjer det ved en promille på 1,5 til 2. Hvor mye alkohol du trenger for å nå en slik promille kan du regne ut på  promillekalkulator. Når du regner ut promillen må du være oppmerksom på at det er store variasjoner som avhenger av de forhold som er nevnt innledningsvis. Individuelle forhold har betydning for promillen, noe som gjør det så og si umulig å gi et helt nøyaktig svar. Forventninger til rusen er også med å styre hvilken påvirkning alkoholen får. Tempoet du drikker i har også betydning, fordi forbrenningen starter med en gang man begynner å drikke. Hvis du vil lese mer om alkohol, skader ved bruk av alkohol og promille kan du klikke her.

Legg igjen en kommentar