rustlf-logo 75x67Hva er farlig med hasj? Bortsett fra at man «røyker» det, og at røyking i seg selv er farlig. Jeg tenker da for en sunn frisk person med sterk psyke. Hvorfor er alkohol lovlig? og hvorfor drikker folk mer og mer (alle statistikker viser dette) mens Hasj/cannabis er ulovlig og innebære strenge straffer. Jeg lurer altså på hva som gjorde at alkohol ble lov, og hasj ulovlig. Folk dør av alkohol, men jeg har enda til gode å høre noen som har dødd av hasj som en direkte årsak. Jeg har hørt at det har med forbudstiden og gjøre, at når forbudet mot alkohol ble opphevet i USA på 30-tallet, at anti-alko forkjemperene valgte seg ut THC som det «nye» de kunne kjempe mot. Medfører dette riktighet? Hvorfor bruker folk trapptrinns-modellen når alle begynner med alkohol? Jeg skjønner ikke dette? Blir vi lurt? Jeg registerer at de fleste spørsmål dere svar på ang THC er faktisk med en liten pekefinger. Kan dere svar meg helt totalt objektivt på hvorfor det i Norge er ulovlig med Hasj og lovlig med Alkohol. Hasj ble det jo funnet i b.la Osebergskipet og har vel enda lenger historie enn alkohol (bibelen er b.la full av referanser)…. Er hasj farligere enn vitenskapen sier?? For det virker slik i dette rare samfunnet vårt.
Mann, 34 år fra Akershus

Vi kan godt være enige med deg i at vi tidvis har hatt en viss pekefinger ute med tanke på illegale stoffer vs. alkohol. Derfor er det bra med tilbakemeldinger fra brukerne om dette, slik at vi kan gi best mulig informasjon. Når det gjelder lovlighet eller ulovlighet av ulike rusmidler, så tar Rustelefonen ikke stilling for eller mot den rådende politikk på området. Det er det de enkelte lands lovgivende instanser som bestemmer dette. I Norge er det Stortinget. Vi kan ikke svare deg helt totalt objektivt på hvorfor det i Norge er ulovlig med hasj og lovlig med alkohol. Det er grunn til å tro at alkohol, som det eneste lovlige rusmiddel i Norge, pga fare for helseskader ville vært klassifisert som narkotika, hvis det hadde kommet på markedet i dag.

Norsk ruspolitikk, f.eks. forbudet mot hasj, er nok ikke basert på uavhengige analyser av reelle fysiske, psykiske og samfunnsmessige skadevirkninger av stoffene. Det er nok heller kultur, tradisjon og det overordnede hensynet til samfunnests ve og vel som er styrende. Det foregår stadig en dabatt om avkriminalisering av rusmiddelbruk, så siste ord er neppe sagt i denne saken.

Her følger en del lenker som kan være av interesse.

Legg igjen en kommentar