kan man bli en passiv bruker av stoff hvis man oppholder seg i rom hvor det blir brukt narkotika
Mann, 49 år fra Finnmark

 

Så vidt vi vet er det ikke mulig å bli passivt avhengig av narkotika ved å oppholde seg i rom hvor det foregår bruk. Undersøkelser har vist at det er mulig å teste positivt på THC (Cannabis) etter å ha vært i rom med meget høy konsentrasjon av THC over lengre tid. Det påpekes at dette dreier seg om så røykfylte rom over så lang tid at det i praksis er unaturlig å gjennomføre.

Legg igjen en kommentar