Hva er narkotika?
Kvinne, 15 år fra Oslo

Ordet narkotika kommer fra det greske ordet narke som betyr bedøvelse. Narkotiske midler er stoffer som virker, bedøvende, sløvende og smertestillende. Det er spesielt opiatene (morfin, metadon, heroin og kokain, cannabisstoffene; hasjisj og marihuana, hallusinogene stoffer som LSD, sentralstimulerende midler som amfetaminer og sove/beroligende midler av barbiturattypen og Benzodiazepiner som for eksempel Flunipam og Valium mm.

Narkotika er definert som de stoffene som står på narkotikalisten, og andre stoffer som likner på disse. Det er altså myndighetene (ved Statens legemiddelverk) som til en hver tid definerer hvilke stoffer som regnes som narkotika, og derfor er ulovlige. Kultur og tradisjoner er nok de viktigste grunnene til at alkohol ikke er oppført på narkotikalisten, og derfor er et lovlig rusmiddel (riktignok med visse restriksjoner). Myndighetene følger også en del internasjonale overenskomster om hvilke stoffer som skal defineres som ulovlige (Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971), og alkohol er heller ikke omfattet av noen av disse avtalene.

Når det gjelder historikk, kan du f.eks. lese artikkelen «Narkotika gjennom 7000 år» på historienett.no. Hvis du jobber med en skoleoppgave, kan du også kikke på våre sider Veiledning til skoleoppgaver. Lykke til

 

Legg igjen en kommentar