Jeg har en mor som drikker litt og er deprimert osv. Dette fører til at hun ikke tør å åpne konvelutter eks regninger. Dette fører da igjen at hun ikke betaler og inkasso kommer.. Hva kan jeg gjøre for å få en slags type kontroll over dette? hun vil ikke ta imot hjelp av andre, så nå må jeg tre inn.
Kvinne, 20 år fra Akershus

Situasjonen du beskriver virker vanskelig å håndtere, og det er synd at din mor motsetter seg hjelp fra andre enn deg. Vi kan godt forstå at du ønsker å ta kontroll og hjelpe din mor slik at hennes situasjon ikke forverrer seg økonomisk. På kort sikt er det sikkert nyttig at du tar over ansvaret for økonomien, åpner konvolutter, betaler regninger og holder orden. Men, på lang sikt løser det ikke situasjonen og problemene hun har. Dersom din mor allerede har pådratt seg så mye inkasso at hun ikke lenger klarer å betjene sin gjeld anbefaler vi deg å ta kontakt med økonomirådgiver på NAV for råd og veiledning. Det er ikke veldig vanskelig å etablere en gjeldsordning, men det er en tidkrevende prosess som dere kan komme til å trenge hjelp med.

Ut i fra det du skriver virker det som årsaken til hennes problemer er at hun er deprimert, og kanskje drikker litt for mye. Vi vil råde deg til å snakke med henne om det en gang til. Forklar henne at du er engstelig for henne og hvordan dette vil utvikle seg hvis det ikke skjer noen endring. Det hun bør gjøre er å kontakte fastlegen for å få hjelp for sin depresjon og mulig alkoholproblem. Hvis hun fortsatt motsetter seg hjelp fra andre bør du søke hjelp, slik at du ikke blir sittende med ansvaret alene. Du kan ringe fastlegen hennes med en bekymringsmelding og du kan ta kontakt med familievernkontor for å få hjelp.

 

Legg igjen en kommentar