Jeg er pårørende til en person som tidligere har misbrukt alkohol, og nå har begynt å misbruke Tramadol mot angst. Han tar 100-200 mg pr dag, 3-4 dager pr uke. Tablettene kjøpes via internett fra utenlandsk apotek. Hvor alvorlig er dette misbruket? Hvordan påvirkes han, og hvor kan man henvende seg for å få hjelp angående dette? På forhånd, takk for svar.
Kvinne, 40 år fra Vestfold

Tramadol er et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av moderate og sterke smerter. Maksimal daglig dose er 400mg, men det er ikke anbefalt å bruke slike mengder over tid. Tramadol er avhengighetsskapende og kan gi toleranseutvikling. Det er et morfinlignende legemiddel og kan dermed gi virkninger og bivirkninger som minner om Paralgin Forte. Det er ikke kjent for oss at det er vanlig å bruke dette perparatet mot angst. Men et faresignal for avhengighet kan være om man ønsker å ta medisinen av andre grunner enn smerte, for eks for å dempe angst, eller for å «roe ned kroppen». I slike tilfeller kan man se på (mis)bruket som temmelig alvorlig.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

For å få hjelp til å slutte med dette, er nok det beste å snakke med fastlegen om det. Legen kan skrive ut andre preparater i en overgangsperiode, eller legen kan henvise personen til behandling. Du finner en oversikt over behandlingssteder og ventetider på frittsykehusvalg.no.

 

Legg igjen en kommentar