taking_notesHei. Jeg sitter å skriver bachelor- oppgave i vernepleie om rus og nettverk og har knapp tid. Jeg finner ingen direkte teori på dette med hvorfor det er så vanskelig å bryte med rusmiljøet. Har snakket med flere tidligere misbrukere, men er nødt til å underbygge med teori. Kan dere hjelpe meg her? På forhånd takk!
Kvinne, 31 år fra Sør-Trøndelag

 

Rustelefonen er først og fremst en råd og veiledningstelefon for folk med rusproblemer og deres pårørende. Vi råder deg derfor til å snakke med din veileder på skolen. Du kan også lete i diverse databaser som for eksempel forebygging.no eller på hjemmesiden til sirus.no som er Statens institutt for rusmiddelforskning. Andre nettsteder du kan lete i er seraf.no og nova.no.

Rus og nettverk er et omfattende område, aktuelle teorier kan være; identitet, innklusjon og eksklusjon, gruppetilhørighet, deltaglese i subkultur som opposisjon til vertskultur og opplevelse av mening i hverdagen. Lykke til med oppgaven.

Legg igjen en kommentar