rustlf-logo 75x67Har ett spørsmål som kanskje kan besvares her.jeg lurer på hvor lenge fleinsopp kan spores i urin? kan det være 2 dager,?,1 uke,?eller lengre?…håper på ett positivt svar,hilsen mann 37 oslo:)
Mann, 37 år fra Akershus

Dette spørsmålet stilte vi nylig til Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, og svaret vi fikk var at de ikke gjør rutinemessige analyser av virkestoffet psilocin. Tester som er blitt gjort på noen få forsøkspersoner har en kunne påvise at spiss fleinsopp, ved en «normal brukerdose», ikke kan spores i urinen etter 24 timer. Dette er doseavhengig, har en inntatt større doser, vil det sannsynligvis kunne spores i urinen noe mer enn 24 timer.

Du kan se om du finner det i Blåboka, som er liste over de analysene som Fürst medisinske laboratorium tilbyr rekvirentene. Den inneholder et sammendrag av de viktigste opplysningene om hver analyse. Du kan ev. også ringe Fürst medisinske laboratorium og spørre dem om de analyserer for dette, og hvor lenge det ev. sitter i. Nummeret er 22 90 95 00.

 

Legg igjen en kommentar