rustlf-logo 75x67Ganske enkelt spørsmål, men hva er egentlig farligst, hasj eller alkohol. Jeg har prøvd begge deler selv, og opplevde hasjrusen både som mildere, og mindre avhengighetsskapende. Hva er grunnen til at hasj er ulovlig, mens alkohol er lovlig? Mange dør av alkohol, jeg har aldri hørt om noen som har dødd av hasj..?
Mann, 17 år fra Nord-Trøndelag

Dette er egentlig ikke et «ganske enkelt spørsmål.» Når det gjelder spørsmålet om hva som er farligst: hasj og alkohol har ganske ulike virkninger, og gir forskjellige skader. Det er ikke lett å gi noe entydig svar på dette spørsmålet. Det er slik at alle rusmidler har omkostninger, og brukerne må selv veie disse opp mot de positive egenskapene man opplever at rusmiddelet har.

Det er godt dokumentert at overdreven bruk av alkohol kan føre til høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Snakker vi om overdreven bruk av de to stoffene, og bruker organskader som et mål på hva som skal defineres som farligst, er det altså liten tvil om at det blir alkoholen som «går av med seieren», altså er det farligste. Snakker vi derimot om et jevnt, lavt inntak av de to stoffene, blir saken en annen. Det er ikke påvist skader ved inntak av alkohol i størrelsesordenen en halv til én alkoholenhet daglig (tilsvarer 12,8 gram ren alkohol, noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils eller ett glass vin).

Siden THC (det viktigste virkestoffet i hasj) er fettløselig og derfor lagres i fettvevet i kroppen, vil et jevnt, lavt inntak av hasj føre til en opphoping av dette stoffet i kroppen. Dette vil igjen føre til alle de kjente problemene med hasj, som nedsatt koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne, i tillegg til en forhøyet risiko for angst- og depresjonsreaksjoner hos disponerte individer.

Vi anbefaler deg å lese mer om alkohol, og mer om cannabis (hasj/marihuana). Du finner informasjon på våre sider Fakta om rusmidler.

Hvis du er interessert i stoffer og hjernen, kan du se på siden The Mouse Party, hentet fra universitetet i Utah, USA. Dette er en «interaktiv» side hvor du plukker opp en mus og dobbeltklikker når du holder den over stolen. Da får du se hvordan stoffet virker på hjernen. The Mouse Party er på engelsk. 

Det er viktig at man har en seriøs og levende debatt om narkotikapolitikken i Norge. RUStelefonen forsøker å gi folk informasjon som de kan ta reflekterte valg på bakgrunn av. Men vi har ingen meninger om norsk ruspolitikk. Den utformes av Stortinget, og vi tar ikke stilling for eller mot den rådende politikk på området. Når det er sagt: ruspolitikken er nok ikke basert på uavhengige analyser av reelle fysiske, psykiske og samfunnsmessige skadevirkninger av stoffene. Det er nok heller kultur, tradisjon og det overordnede hensynet til samfunnets ve og vel som er styrende. Det er nok liten tvil om at hvis alkohol hadde kommet på markedet i dag, så ville det også vært forbudt og klassifisert som narkotika.

Legg igjen en kommentar