Hei. jeg bare lurer på om det finnes flere sykdomsmodeller når det gjelder rusmisbruk? Hvem er i såfall den vanligste å bruke? Og har dere forslag til bøker om den?
Kvinne, 23 år

Sykdomsmodellen er temmelig vanlig å bruke i forbindelse med rusmisbruk og avhengighet. I de siste årene har behandling av rusavhengighet med legemiddel assistert hjelp bidratt til å oppfatte rusavhengighet som en sykdom. Det er nok neppe flere sykdomsmodeller, men ulike forskere legger vekt på ulike aspekter ved denne forklaringsmodellen. De aspektene som oftest går igjen er nok at «sykdommen» består i endringer i hjernes belønningssystem, og tap av kontroll over egne handlinger og valg. Dette er mer eller mindre biologiske forklaringsmodeller. De biologiske modellene forklarer rusavhengighet som en fysiologisk avhengighet og vektlegger nevrobiologiske forhold i stor grad. I noen forskningsmiljøer mener de f.eks. at det som bidrar til å opprettholde rusavhengighet skyldes mangel på produksjon av kjemiske stoffer i hjernen. For å erstatte stoffene som ikke produseres bruker personen rusmidler for å rette det opp. Et godt eksempel på det er mennesker med ADHD som selv medisinerer seg med amfetamin. Noen forskere mener også at langvarig rusbruk medfører varig manglende produksjon av kjemiske stoffer i hjernen som igjen medfører at noen ikke klarer å slutte å bruke rusmidler. I mye forskning er det ikke klare skiller mellom biologiske og sosiale forklaringsmodeller for det ene utelukker nødvendigvis ikke det andre.

Den vanligste modellen man bruker kommer fra diagnosesystemet ICD-10. Den har følgende elementer i seg.

Du kan lese mer om avhengighet her >>

Når det gjelder litteratur om rusavhengighet anbefaler vi at du slår opp på hjemmesiden til SIRUS. De har en stor biblioteksdatabase på forskning både nasjonalt og internasjonalt (de sender også i posten). Hjemmesiden til Sirus finner du her.

Sosiale og læringsteoretiske modeller vil i motsetning til sykdomsmodellen forklare rusavhengighet som en mistilpasning til samfunnet eller som en tilpasning til et avvikermiljø. Bruk av rus bidrar til å skape seg en identitet, få et meningsfullt liv og oppleve felleskap med andre som ruser seg.

Legg igjen en kommentar