Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Rus og sykdom

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei. jeg bare lurer på om det finnes flere sykdomsmodeller når det gjelder rusmisbruk? Hvem er i såfall den vanligste å bruke? Og har dere forslag til bøker om den?
Kvinne, 23 år

Sykdomsmodellen er temmelig vanlig å bruke i forbindelse med rusmisbruk og avhengighet. I de siste årene har behandling av rusavhengighet med legemiddel assistert hjelp bidratt til å oppfatte rusavhengighet som en sykdom. Det er nok neppe flere sykdomsmodeller, men ulike forskere legger vekt på ulike aspekter ved denne forklaringsmodellen. De aspektene som oftest går igjen er nok at «sykdommen» består i endringer i hjernes belønningssystem, og tap av kontroll over egne handlinger og valg. Dette er mer eller mindre biologiske forklaringsmodeller. De biologiske modellene forklarer rusavhengighet som en fysiologisk avhengighet og vektlegger nevrobiologiske forhold i stor grad. I noen forskningsmiljøer mener de f.eks. at det som bidrar til å opprettholde rusavhengighet skyldes mangel på produksjon av kjemiske stoffer i hjernen. For å erstatte stoffene som ikke produseres bruker personen rusmidler for å rette det opp. Et godt eksempel på det er mennesker med ADHD som selv medisinerer seg med amfetamin. Noen forskere mener også at langvarig rusbruk medfører varig manglende produksjon av kjemiske stoffer i hjernen som igjen medfører at noen ikke klarer å slutte å bruke rusmidler. I mye forskning er det ikke klare skiller mellom biologiske og sosiale forklaringsmodeller for det ene utelukker nødvendigvis ikke det andre.

Den vanligste modellen man bruker kommer fra diagnosesystemet ICD-10. Den har følgende elementer i seg.

 • De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
  1. Toleranseøkning
  2. Abstinenssymptomer
 • De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
  3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
  4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det
 • Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
  5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet
 • De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
  6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
  7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Du kan lese mer om avhengighet her >>

Når det gjelder litteratur om rusavhengighet anbefaler vi at du slår opp på hjemmesiden til SIRUS. De har en stor biblioteksdatabase på forskning både nasjonalt og internasjonalt (de sender også i posten). Hjemmesiden til Sirus finner du her.

Sosiale og læringsteoretiske modeller vil i motsetning til sykdomsmodellen forklare rusavhengighet som en mistilpasning til samfunnet eller som en tilpasning til et avvikermiljø. Bruk av rus bidrar til å skape seg en identitet, få et meningsfullt liv og oppleve felleskap med andre som ruser seg.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Tirsdag 25. juni holder tjenesten stengt!