Hvilke av følgende medikamenter er farligst i kombinasjon med alkohol? I hvilke doser kan nevnte medikamenter være dødelige i kombinasjon med alkohol?

Kvinne, 58 år fra Akershus

Nå ser det ikke ut til at du har fått med navnet på medikamentene du hadde spørsmål om, men rent generelt kan vi si at det ofte er uheldig å blande medisiner med alkohol. Du finner mer informasjon om dette på pakningsvedlegget til alle medikamenter, eller ved å snakke med lege, apotek eller ringe oss på 08588.

Legg igjen en kommentar