ghb_brosjyre_litenHer finner du en brosjyre/kort tekst om GHB. Brosjyrene er utviklet i samarbeid mellom Uteseksjonen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og RUStelefonen 08588.
Last ned brosjyren om GHB (pdf) >>

GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff som tidligere ble brukt som bedøvelsesmiddel ved operasjoner. Bruken ble imidlertid stanset da pasientenes reaksjon på stoffet var uforutsigbar. GBL og 1,4-butandiol (1,4-BD) er forløpere til GHB, og har lignende effekt. Fra 2010 ble GBL og 1,4-BD oppført på narkotikalisten.

GHB har blitt kjent som «date rape drug» fordi det skal ha blitt brukt i overgrepstilfeller. Det brukes også i enkelte kroppsbyggermiljøer da det angivelig øker muskelmassen. Det finnes som pulver og kapsler, men i Norge selges GHB oftest i flytende form. En brukerdose er ca 2,5 gram, tilsvarende en bruskork som koster 50-150 kroner. Vanlige kallenavn er G, blue rain, liquid ecstasy og liquid E.

HVA ER GHB?
GHB finnes naturlig i kroppen som en dempende nevrotransmitter i sentralnervesystemet. Nevrotransmittere er sentrale for hjernens funksjon, fordi de benyttes som «budbringere» mellom nervecellene. Det er feil å kalle GHB for flytende ecstasy kjemisk sett minner det verken om ecstasy, amfetamin eller LSD. GHB i flytende form ser ut som en klar eller gulaktig, seigtflytende væske, og kan lukte parafin. Stoffet blir ofte blandet med juice eller brus på grunn av en ubehagelig smak.1,4-BD og GBL omdannes til GHB i kroppen. Virkningen av 1,4-BD er noe sterkere. Det er vanskelig å vite hvor mye GHB man får i seg når man tar GBL eller 1,4-BD, overdosefaren er altså mye større!

FINNES DET EN SIKKER DOSE?
Nei, det gjør det ikke! Dosen som trengs for å oppnå ønsket effekt varierer fra person til person, og fra gang til gang. GHB kan være svært farlig å innta fordi det er liten forskjell mellom en vanlig rusdose og en dose som fører til bevisstløshet, pustestans og død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene. Alkohol og andre dempende stoffer forsterker effekten, og dermed også overdosefaren!

HVIS DU ALLIKEVEL INNTAR STOFFET BØR DU FØLGE DISSE FORHOLDSREGLENE, DE KAN HINDRE DØDSFALL!

HVORDAN VIRKER DET?
GHB gir en alkoholliknende rus. Ved normal dose begynner rusen etter 15-30 minutter. Den gir en følelse av oppstemthet, velvære og selvsikkerhet. Rusen når maksimal effekt etter cirka én time, og vil normalt vare i 3-5 timer. En liten økning i dosen kan føre til en sterk intensivsering av rusen, og resultere i svimmelhet, snøvling, kvalme og brekninger, samt tap av koordinasjon. Man kan oppleve en ukontrollerbar tretthet og falle raskt i søvn. Stoffet kan påvises i blodet noen få timer etter inntak, og i urinen i opptil 12 timer.

HVA GJØR JEG OM NOEN KOLLAPSER?
OM NOEN KOLLAPSER, RING 113! Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen. Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs. Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.

HVA ER FARENE MED GHB?
Fordi GHB ofte er fremstilt av en hobbykjemiker, kan man være uheldig og få en blanding av lut og GHB, som har en etsende effekt i munn og hals. Drikker man rett fra flasken kan man dermed få store etseskader. Kvalme, hodepine, lavere hjerterytme, senking av blodtrykk og muskelkrampe er vanlige symptomer på overdose. GHB påvirker den delen av hjernen som blant annet styrer hjerte- og lungefunksjonen. Det er derfor spesielt viktig at personer med hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, pustebesvær eller epilepsi ikke bruker GHB! Noen bruker GHB for å forsterke annen rus. Dette forsterker også bivirkningene. GHB er farligst når det er blandet med alkohol eller andre beroligende stoffer som Rohypnol og Valium. En overdose GHB vil føre til bevisstløshet og pusteproblemer, og kan resultere i pustestans og død.

Last ned brosjyren om GHB (pdf) >>

Om du ønsker en papirkopi av brosjyren tilsendt, kan du kontakte Helsedirektoratets Trykksakekspedisjon:

Åpningstider: Tirsdag – torsdag 12.00 – 14.00.

Telefon: 24 16 33 68

Faks: 24 16 33 69

E-post: trykksak@helsedir.no

 

Legg igjen en kommentar